Пројектна настава - први разред

     У месецу септембру, ученици првог разреда са својим учитељицама Лелом Ћурчић и Оливером Ћојбашић у оквиру Пројектне наставе реализовали су активност Упознајмо се.

Циљ ове активности је да се ученици међусобно упознају и да се упознају са појмом вредности.

Ученици су ликовном техником по избору на часовима приказали себе, свог омиљеног јунака цртаног филма, спорт који воле. Разговарали су о вредностима, о истини , правди, гледали   цртане филмове.

Да би се још боље упознали и зближили, ученици су на часу математике, у групном раду, а у циљу међупредметне корелације (математима, ликовна култура), направили необичне облике примењујући усвојена знања о геометријским телима и облицима.

На крају активности сваки од ученика је представио себе и заједно су направили пано који се налази у учионици.

20191101 112233

20191101 113443