Приличка школа у корак са савременим трендовима образовања

ОШ ,,Сретен Лазаревић”  из Прилика купила је 3Д штампач из сопственог буџета у вредности око 70 000 динара. Ова савремена машина биће од великог значаја каже професорка технике и информатике, Сања Мијаиловић. Деца су веома заинтересована за рад и у сарадњи са професорима у наредном периоду планирају три важна пројекта.