УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

 
У складу са чланом 18 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр., 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020)  у први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школску 2021/22. годину уписују се деца рођена од 1.3.2014. до 28.02.2015. године.
Због тренутне епидемиолошке ситуације тестирање деце за упис у први разред основне школе почеће 10. маја 2021. године у договореним терминима. Тестирање деце обавиће педагог школе.
 
Документа потребна за упис:
 
•Извод из матичне књиге рођених;
•Потврда о извршеном лекарском прегледу детета;
•Потврда о похађању припремног предшколског програма;
 
Срећан полазак у први разред!