Predavanje za roditelje

Predavanje za roditelje "Bezbednost na internetu"

Najbolja zaštita jeste da u svakom momentu znate šta Vaše dete radi na internetu.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana bezbednog interneta naša škola je realizovala raznovrsne aktivnosti pomoću kojih je želela da pomogne, kako svojim učenicima, tako i roditeljima, da nauče kako bezbedno da koriste internet. Međunarodni dan bezbednog interneta obeležava se svake godine drugog utorka u februaru.  Ovaj dan se obeležava u preko 100 zemalja širom sveta, uključujući i Srbiju koja je na ovom polju aktivna od 2009. godine sa projektom „Klikni bezbedno“. Cilj obeležavanja je da se ukaže na značaj bezbednog korišćenja globalne mreže, ali i na uloge i odgovornost koju svi imamo kako bi uticali na stvaranje boljeg internet okruženja za decu.

 Stručnjaci ističu da se mnoge opasnosti, odnosi i emocije iz realnog sveta i škole prenose na društvene mreže. Veliki problem je što su roditelji  relativno informatički nepismeni, a važno je da razumeju šta se dešava. Deca  ulaze u drugi svet, nestvaran i nerealan, stvara se zavisnost od kompjutera, igrica, onlajn igrica, i na kraju od društvenih mreža. Prekomerno korišćenje kompjutera ima posledice na formiranje dečjeg mozga. Mozak deteta se razvija kroz interakciju sa okruženjem. 

 Internet ima mnoge prednosti, ali i opasnosti sa kojima treba biti upoznat da bismo se adekvatno zaštitili. Da bi dete na internetu bilo bezbedno i pravilno koristilo kompjuter, najbitniji su roditelji i održavanje dobrog odnosa sa detetom. Ali, brigom o bezbednosti dece nikako ne sme da se ugrozi njihova privatnost. 

Roditeljstvo je veština koja se može učiti. Potrebno je istaći činjenicu da se vrlo mnogo znamo o tome kako zadovoljiti fizičke potrebe deteta, a vrlo malo o tome kako zadovoljiti njegove psihičke potrebe. U današnjim uslovima, kada Vi, kao i većina nas, najveći deo vremena provode na radnom mestu, vaspitanje dece je u velikoj meri prepušteno vaspitno-obrazovnim ustanovama, bakama, dekama i drugima. Vrlo često čujemo da su današnja deca nevaspitana, često se spominje eskalacija nasilja, otuđenost je sve veća među mladima. Vi ste danas stavljeni pred mnogo veće zahteve nego ranije, tehnički napredak je pomogao u vaspitanju, ali je i odmogao, ulogu roditelja vrlo često preuzima kompjuter ili televizor.

Dobru stranu interneta čini dostupnost velike količine najrazličitijih informacija o svemu što nas zanima. Većina sadržaja koji je dostupan na internetu pruža korisnicima zanimljive, pozitivne i edukativne informacije. internet ima i loše strane: teško je uspostaviti pravila ponašanja na internetu i time omogućiti sigurnost i zaštitu korisnika, u ovom slučaju Vaše dece. Ne postoji centralna međunarodna organizacija koja motri ili odobrava sadržaj na internetu pre nego što se on negde pojavi. Sloboda koju pruža internet i nepostojanje efikasne kontrole praćenja ostavlja mogućnost za zloupotrebu interneta.

Iskustva pokazuju da nadzor roditelja i nadgledanje dečjih aktivnosti  na internetu predstavljaju važan korak u zaštiti dece i mladih, ali ni to nije dovoljno. 

Vaša deca mogu znati više od Vas o tehnologiji, ali Vi znate više o životu.

KOJA PRAVILA TREBA DA POŠTUJETE DA BI BORAVAK VAŠE DECE NA INTERNETU UČINILI SIGURNIM?

1.Naučite dete šta je internet, kako ga koristiti, koje su korisne, a koje rizične stranice, dajte mu do znanja da Vas uvek sve može pitati;

2.Detetu odredite i ograničite vreme za korišćenje interneta – prioritet su učenje, domaći zadaci, učestvovanje u kućnim aktivnostima, igra i šetnja van kuće;

3.Podstičite dete da razmišlja vlastitom glavom u virtuelnom svetu onako kako to čini u stvarnom životu;

4.Ozbiljno upozorite dete na moguće opasnosti na koje može naići na četu i poučite ga kako da se ponaša i komunicira sa neznancima;

5.Povremeno proveravajte koje stranice dete posećuje, upoznajte njegove on-line „prijatelje“ i pogledajte o čemu raspravljaju;

6.Povremeno zajednički posećujte internet stranice kako biste se upoznali sa sklonostima i navikama Vašeg deteta na internetu,...;

7.Uspostavite pravila bezbednog ponašanja na internetu koja važe za celu porodicu da dete oseti da svi članovi porodice mogu da budu na razne načine izloženi rizicima zlostavljanja i online uznemiravanja i da je i ono ravnopravno uključeno u zaštitu od ovakvog remećenja privatnosti;

8.Naučite ih da brižljivo čuvaju svoje šifre - password-e);

9.Odvratite dete od odavanja ličnih podataka preko interneta (imena, prezimena, adrese stanovanja, naziv škole u koju ide i sl);

10.Objasnite deci da su i fotografije i snimci privatni podaci i da treba da vas pitaju ako hoće da ih postave na internet;

11.Objasnite deci rizike koje nosi komunikacija sa nepoznatim osobama putem interneta jer ne znaju koje su stvarne namere osobe koja je sa druge strane;

12.Recite im da se nikada ne sastaju sami sa osobama koje su upoznali putem interneta;

13.Objasnite detetu da su najbolji online prijatelji oni koji su mu prijatelji u realnom životu;

14.Razgovarajte sa decom o maltretiranju putem interneta –elektronskom nasilju – tzv. cyber bullying  (naučite ih da uvek poštuju druge i da su svi dužni da poštuju njih);

15.Naučite decu da, ukoliko se osete uvređenom, prekinu kontakt i da ne odgovaraju na uvredu, već da o njoj obaveste roditelje

Preporuka:

Računar treba da stoji u dnevnoj, ne u dečjoj sobi, jer roditelji na taj način imaju puno bolju kontrolu nad aktivnostima svog deteta na internetu.

ŠTA NE TREBA DA RADITE?

Zabrana služenja internetom, vikanje i telesno kažnjavanje deteta koje odluta na loše stranice ili sklapa loša internet „prijateljstva“ nije rešenje. Dete ne treba da plašite opasnostima korišćenja interneta, već da ga poučite kako da ih savlada. Zaključak je da zabranama internet činimo još zanimljivijim – deci je potrebno objasniti zašto ne treba gledati pojedine stranice te više pričati s njima i pokazivati im sadržaje primerene njihovoj dobi. 

sl7

ŠTA TREBA DA RADITE?

Komunicirajte sa svojom decom, igrajte se s njima, pa zašto ne i – preko interneta! Pronađite način da kontrolišete svoje strahove umesto da pokušavate kontrolisati opasnosti sa kojima se suočavaju Vaša deca. Ako ste primetili da se dete povlači u sebe, izbegava Vas, menja svoje ponašanje, postaje tajnovito, razgovarajte sa detetom, imajte strpljenja i vremena, recite šta Vas muči, čega se plašite, podstaknite ga da Vam se poveri.