Pomoć u učenju

 

KAKO DA POMOGNETE SVOM DETETU DA PRAVILNO UČI


Evo nekoliko saveta. Dobro ih proučite i prihvatite, jer  ćete samo tako pomoći  svom detetu da pravilno uči, što je važno ako se želi dobar uspeh u školi.

 

 • Obezbedite neophodne uslove potrebne za učenje svakom detetu: radno mesto, mir u vreme učenja, pravilan raspored dnevnih aktivnosti.
 • Detaljnije o uslovima potrebnim za uspešno učenje možete da saznate od učitelja svog deteta, pedagoga ili psihologa škole.
 • Kontrolišite da li se Vaše dete pridržava rasporeda dnevnih aktivnosti. Samo tako će sticati radne i druge navike, što je veoma važno za uspeh u učenju.
 • Vodite računa da Vaše dete svaki dan započinje učenje u isto vreme i na istom mestu.
 • Ne prisiljavajte dete da po dolasku iz škole ili odmah posle ručka počne sa učenjem.
 • Obezbedite takve  uslove detetu da ima dosta vremena za spavanje.
 • Ukoliko se dete bavi nekom aktivnošću koja je u njegovom rasporedu planirana u toku dana ( igra se, uči i slično ) ne treba da ga prekidate i tražite od njega da radi nešto drugo. Na primer, nije dobro da u vreme učenja dete prekidate i tražite od njega da ode u prodavnicu ...
 • Ako je detetu vreme za igru, nemojte ga prekidati i tražiti da vam u nečemu pomaže.
 • Ako je vreme za spavanje, nije dobro da u to vreme odlazite u posete i slično.
 • Vaše dete će uspeti samo pod uslovom da i  Vi i dete pridržavate rasporeda dnevnih aktivnosti.
 • Uvek se interesujte kod svog deteta kako je bilo u školi, šta je novo učilo i koje domaće zadatke ima.
 • Redovno kontaktirajte sa odeljenjskim starešinom i interesujte se za rad i rezultate rad Vašeg deteta. Tako ćete biti u stanju da stalno pratite njegov rad  i da mu pružate pomoć onda kada mu je potrebna.
 • Za sve što vam nije dovoljno poznato iz oblasti vaspitanja dece možete da se posavetujete sa školskim pedagogom ili psihologom.
 • Domaće zadatke Vašeg deteta nikada nemojte raditi umesto njega. Iako Vam je želja da mu pomognete, tako mu nikada nećete pomoći.
 • Ako Vaše dete potraži pomoć pri izradi domaćih zadataka, nemojte to da odbijete. Sagledajte u čemu su teškoće na koje je dete naišlo. U zavisnosti od vrste teškoće treba da odlučite sami da li i kako detetu da pomognete ili ćete ga uputiti da objašnjenje traži od nastavnika.
 • Ako niste u mogućnosti da  stručno objasnite zadatak , trebalo bi da svoje dete navikavate da od nastavnika traži pomoć.
 • Pratite kvalitet čitanja i pisanja Vašeg deteta, jer u školi nema dovoljno vremena za vežbanje ovih važnih veština. Savladano pravilno čitanje i pisanje je nužan uslov za uspeh u svim nastavnim predmetima.
 • Proveravajte kako Vaše dete čita i da li razume pročitano. Dobro savladana tehnika čitanja je neophodan uslov za uspešno učenje i rešavanje zadataka. Zato insistirajte na svakodnevnom vežbanju čitanja ( brzina i razumevanje pročitanog ).
 • Ako dete ima poteškoća u pamćenju zadataka i to se može prevazići. Pamćenje se vežba učenjem pesama ili kraćih tekstova napamet, diktiranjem i zapisivanjem kraćih rečenica ili delova teksta i slično.
 • Tražite od Vašeg deteta da Vam ispriča ono što je tokom dana naučilo.
 • Ako Vaše dete ne traži pomoć pri izradi domaćih zadataka, to ne mora da znači da mu ona nije potrebna. Zato sa detetom razgovarajte o domaćim zadacima, pregledajte mu sveske, razgovarajte sa nastavnikom i tako ćete saznati da li je i u kojoj meri potrebna pomoć Vašem detetu.
 • Vaše dete može da ima problema u učenju i zato što ne zna pravilno da uči. Tražite pomoć od školskog pedagoga u tome kako da pomognete detetu u pravilnom i uspešnom učenju.
 • Družite se sa detetom, zajedno idite na izlete, u pozorište, bioskop, zajedno gledajte dečije TV emisije. O svemu tome treba da razgovarate i da podstičete dete da postavlja pitanja i da, samostalno ili uz Vašu pomoć, traga za odgovorima.
 • Ako Vaše dete opravdano izostaje iz škole, nemojte tražiti od učitelja da opravda to što nije uradilo domaće zadatke ili što nije naučilo neko gradivo. U takvim situacijama treba da stupite u kontakt sa učiteljem ili drugim đacima iz odeljenja i da saznate šta je sve trebalo da nauče i urade. Tako neće zaostajati za ostalima i neće imati praznina u znanju.
 • Vašem detetu je potrebna pomoć učitelja i nastavnika ako je izostalo iz škole, ako ne može da savlada određeno gradivo. Objasnite detetu značaj dopunske nastave i prihvatite je dobronamerno ako ima potrebe za njom. Time ćete dobiti stručnu pomoć nastavnika. Dopunsku nastavu ne pohađaju samo slabi đaci. U nju mogu da budu uključeni i odlični đaci ukoliko su , iz opravdanih razloga, izostajali sa nastave.
 • Ako se kod Vašeg deteta pojave i neki drugi problemi vezani za njegovo učenje i napredovanje, obratite se pedagogu i psihologu škole.