NTC sistem učenja - seminar

NTC sistem ucenja seminar 680x450     U subotu i nedelju, 26. i 27. marta 2016. godine, u našoj školi , održan  je seminar  NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja. Seminaru su prisustvovali učitelji, nastavnici, stručni saradnici naše, ali i škola iz okruženja. Teme programa  su bile : neurofiziologija učenja, funkcionalno razmišljanje i  vežbe koordinacije i koncentracije.

Autori i realizatori seminara su:  Ranko Rajović, lekar, saradnik UNICEF-a za obrazovanje i  Uroš Petrović, književnik.

 

Opšti  i specifični ciljevi ovog programa su:   

-Priprema polaznika za unapređivanje primene stimulativnih metoda učenja.

 -Osnaživanje kompetencija učenika za efikasno učenje pomoću inovativnih i stimulativnih metoda učenja.

-Osposobljavanje polaznika za rad sa decom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj napredovanja u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu.

 -Pedagoško osmišljavanje koncepta primene u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Stimulacija i stvaranje stimulativnog okruženja.

                                           iz kancelarije ntc 2

                                           iz kancelarije ntc

RANKO RAJOVIĆ

Autor metode

ranko rajevićRanko Rajović, lekar specijalista interne medicine, osnivač Mense Jugoslavije (danas Srbije), osnivač Odseka za darovite Mense Srbije "Nikola Tesla Centar". Od 2000. godine je član Borda direktora svetske Mense, a od 2010. godine predsednik Komiteta svetske Mense za darovitu decu.

Predavač na šest fakulteta u četiri države (Filozofski fakultet Novi Sad, Učiteljski fakultet Beograd, Učiteljski fakultet Užice, Pedagoški fakultet Ljubljana, Filozofski fakultet Nikšić i Pedagoški fakultet Banja Luka) i na nekoliko visokoškolskih ustanova u Srbiji (Visoke škole za vaspitače u Kikindi, Novom Sadu, Vršcu i Šapcu). Autor je tri knjige i dve didaktičke igre (za primenu NTC sistema učenja).

Ima licencu za otvaranje Mense u zemljama u kojima ona ne postoji. Rajović je pokrenuo Mensu u Republici Srpskoj, Sloveniji, Makedoniji, BiH, Ukrajini i Rusiji.

 

 

UROŠ PETROVIĆ

 uroš petrovićUroš Petrović je rođen 8. aprila 1967. godine u Gornjem Milanovcu. Od 1975. godine živi u Beogradu. Autor je romana fantastike, romana u zagonetkama i zagonetnih priča. Karakterističan je po inovativnom pristupu književnosti za decu i mlade. Dobitnik je velikog broja nagrada iz oblasti književnosti i fotografije. Objavljivao je priče, članke, pesme, ilustracije i fotografije u većem broju letopisa, dnevnih novina, časopisa i antologija. Od 2008. do 2013. godine bio je predsednik Mense Srbija. Osnivač je Mensinog svetskog foto kupa.  Koautor je programa „NTC Sistem učenja“ i autor koncepta „Zagonetna pitanja“, koji podstiču razvoj funkcionalnog znanja i kreativnog načina razmišljanja. Gostuje kao predavač na fakultetima, u školama i drugim obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Kao autor i voditelj zagonetnih priča, učesnik i član stalne postave IX sezone kultnog serijala "Fazoni i fore" a terao je naciju na razmišljanje i u kvizovima "Potera" kao sastavljač pitanja i u kvizu "Lavirint" kao Tvorac lavirinta i najteža prepreka za takmičare, oba na Javnom servisu RTS.

O Mensi

Mensa je latinska reč za "okrugli sto". Naziv udruženja je odabran u skladu sa njegovim principom da su svi članovi udruženja potpuno ravnopravni. Jedini uslov za prijem je ostvaren takav rezultat na testu inteligencije, koji vas svrstava u gornjih 2% ukupne populacije, a koji izražen u koeficijentu inteligencije (IQ) iznosi 131 ili više po Vekslerovoj, 133 ili više po Bine-Simonovoj, odnosno 148 ili više po Katelovoj skali.

Više informacija o NTC sistemu  učenja možete dobiti na sledećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=hSRmay61TYo

https://www.youtube.com/watch?v=-E7GWiEjju4

https://www.youtube.com/watch?v=fVW62oi3ooQ