Istorijat škole

Osnovna škola "Sreten Lazarević" počela je sa radom 1873. godine. Imali su Priličani mnogo sreće sa svojim prvim učiteljom. Sreten Lazarević je bio rodom iz sela Glumča kod Požege gde je i rođen 1853. godine. Njegovi savremenici opisuju ga kao čoveka radoznalog duha, lepog obrazovanja koji je svoj učiteljski poziv shvatio i kao svojevrsnu misiju prosvećivanja naroda u najširem smislu te reči. Zalagao se za nov, savremeniji pristup radu sa decom. Zalagao se za reformu školstva. Trudio se da i perom razagna duhovnu pomrčinu, pišući u tadašnjim novinama i stručnim časopisima, potpisujući se samo pseudonimom "Ispod Grdovića". Bio je i na meti satiričnog pera Stevana Sremca u pripoveci "Luminacija na selu". Bio je na meti i vlastima, često su ga premeštali iz škole u školu.U Prilikama je bio u tri navrata od 1874. do 1877. godine. Zatim je ponovo došao 1883. godine. Zatim su ga putevi odveli u Jošanicu, Homolje, Kosjerić, Arilje, Belosavce, Ježevicu, Mrčajvce, Strmac, Karan i dva puta je bio učitelj u Požegi. Na početku prošlog veka, dolazi u Prilike i tu se konačno smiruje. Umro je 1903. godine i sahranjen je na Priličkom groblju. Pored njega kasnije će počivati njegova supruga i sin.