Пројектна настава - правила понашања

  б1У оквиру пројектне наставе у првом разреду учитељице Лела Ћурчић и Оливера Ћојбашић, заједно са својим ученицима,  реализовале су низ активности на тему Правила понашања на јавном месту. Пре тога су у оквиру Дечје недеље причали о дечјим правима и обавезама. На часу Света око нас су направили дрво дечјих права и обавеза где је остварена међупредметна корелација (Свет око нас, Ликовна култура, Час одељењског старешине, Српски језик).
Циљ овог пројекта је упознавање ученика са правилима понашања на јавном месту (у библиотеци, позоришту,нааутобуској станици, у аутобусу).
  
У току трајања пројекта организоване су радионице на којима су ученици уз помоћ учитељица, одређена правила понашаља илустровали. На радионицама и у току наставе певали су песмице, рацитовали, одлазили у библиотеку, демонстрирали правилно прелажење улицу, улазак и понашање у аутобусу, гледали презентацију. Причали су о толеранцији и направили пано у сусрет обележавању Дана толеранције. Ученици су кроз игру и на забаван начин усвојили правила лепог понашања на јавном месту.
 
б2 б3
 
б4
 
б5
 
б6
 
б7
 
б1