Пројектна настава - правила понашања

  б1У оквиру пројектне наставе у првом разреду учитељице Лела Ћурчић и Оливера Ћојбашић, заједно са својим ученицима,  реализовале су низ активности на тему Правила понашања на јавном месту. Пре тога су у оквиру Дечје недеље причали о дечјим правима и обавезама. На часу Света око нас су направили дрво дечјих права и обавеза где је остварена међупредметна корелација (Свет око нас, Ликовна култура, Час одељењског старешине, Српски језик).
Циљ овог пројекта је упознавање ученика са правилима понашања на јавном месту (у библиотеци, позоришту,нааутобуској станици, у аутобусу).

Opširnije: Пројектна настава - правила понашања

Razredna nastava

  • Mirjana Kalajanović

       nastavnik razredne nastave

  • Olivera Ćojbašić

       profesor razredne nastave

  • Lela Ćurčić

       nastavnik razredne nastave

  • Biljana Dabović

       nastavnik razredne nastave

  • Danka Vučićević

       profesor razredne nastave

  • Mirjana Aničić

       nastavnik razredne nastave

  • Biljana Ćurčić

       profesor razredne nastave

  • Mirjana Arapović

       profesor razredne nastave

  • Ivana Cvetković

       profesor razredne nastave