Međunarodni dan tolerancije – 16. novembar

"Ko želi da je stalno u pravu, mora često da menja mišljenje." 

Duško Radović

tolerancijaOrganizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ustanovila je Međunarodni dan tolerancije 1995. godine. U svetu i kod nas 16. novembar obeležava se kao dan koji sve na svetu podseća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Međunarodni dan tolerancije obeležen je i u našoj školi putem različitih aktivnosti u kojima su učestvovali i učenici i nastavnici, pedagog i Tim za zaštitu učenika od nasilja.

  • Članovi novinarske sekcije izradili su pano na kome su data različita mišljenja učenika o tome šta je tolerancija. 
  • Članovi likovne sekcije uradili su poster na temu različitosti.
  • Školski pedagog izradio je pano na kome su date neke definisije tolerancije, kao i načini za prevazilaženje netolerantnosti i diskriminacije u školi. 
  • Članovi Učeničkog parlamenta izdvojili su ključne informacije u vezi sa tolerancijom i u vidu obaveštenja koje je prošlo kroz sve razrede podsetili su učenike i nastavnike da se 16. novembra svake godine obeležava Međunarodni dan tolerancije.
  • Za vreme drugog velikog odmora učenici su preko razglasa u školi imali mogućnost da čuju pesmu „Ne rugaj se“ za koju je Delta fondacija dobila autorska prava da je obradi i prevede na naš jezik (originalni naziv pesme je: "Don't Laugh At Me" čiji su autori: Steve Jay Seskin / James Allen Shamblin)

Nešto više o toleranciji...

Tolerancija predstavlja prihvatanje različitosti u najširem smislu i svest da svako ljudsko biće zaslužuje poštovanje. To nije izraz slabosti, popustljivosti niti je negativna osobina. Tolerantna osoba je ona koja se drži svojih uverenja, ali i prihvata činjenicu da i drugi imaju pravo na svoje mišljenje kao i pravo da bude ono što jeste. Tolerancija se mora učiti, kao što moramo naučiti i kako da sukobe mirno rešavamo jer su oni sastavni deo života svakoga od nas. Svi zajedno treba da gradimo kulturu mira, tolerancije i razumevanja, i da radimo na stvaranju otvorenog i tolerantnog društva koje uvažava različitost i svima pruža jednake šanse i mogućnosti.

Tolerantno odnosno netolerantno ponašanje možemo izražavati na različite načine. Netolerancija se izražava vređanjem, izrugivanjem, nasiljem, hladnim tonom glasa, i na razne druge načine. Tolerancija, u drugu ruku, podrazumeva ljubazan ton glasa, smešak, pohvale i dr..

tolerancija2

Način izražavanja tolerancije u velikoj meri zavisi od vaspitanja i obrazovanja, i to tako da će obrazovanija i bolje vaspitana osoba svoju neslaganje iskazati na sofisticiraniji i manje očigledan način od neobrazovanih ili nevaspitanih ljudi.
Najčešće smo tolerantni prema onima koji su nam slični, dok kod osoba koje su drugačije od nas dolazi do smanjene tolerancije. Ljudi koji razmišljaju i ponašaju se drugačije od nas plaše nas jer nismo u stanju predvideti njihove reakcije i ne znamo kako bi se prema njima ophodili. Strah rađa odbojnost, netrpeljivost i neprijateljstvo.

Upoznajući druge ljude, razumevajući drugačije vrednovanje stvarnosti postajemo bogatiji. Mi na taj način bolje razumemo, do tada, strana ponašanja, ali takođe bolje razumemo i sebe. Prihvatanje i razumevanje različitosti temelj je kvalitetnije komunikacije i života cele društvene zajednice. Bogatstvo života nalazi se u toj različitosti. Biti tolerantan znači odnositi se prema drugima isto onako kako bi želeli da se oni odnose prema nama.

t1 t3
t2 t4