Превоз ученика - одлука о додели уговора

OSNOVNA ŠKOLA "SRETEN LAZAREVIĆ" PRILIKE                                                                     PIB:10093103     PRILIKE BB      32252 IVANJICA     Republika Srbija       

 Datum:   19.03.2021             Broj:       93     čl.146 Zakona o javnim nabavkama

Izveštaj o postupku JN, BROJ 87 /15.03.2021.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Naručilac:              OSNOVNA ŠKOLA "SRETEN LAZAREVIĆ" PRILIKE

Referentni broj:   001

Naziv nabavke:     Prevoz učenika

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:   2021/S F02-0005180

Vrsta ugovora       Radovi                  Dobra                   Usluge

Glavna CPV oznaka:    60130000

Broj i naziv partije:   1 - Prevoz učenika na relaciji Prilike - Klepansko brdo

Procenjena vrednost partije (bez PDV-a):915.000,00Valuta:RSD

Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:

ŠIMA TOURS DOO IVANJICA, 104517689, Prilike, bb, IVANJICA, 32250, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV):   5.500,00

Vrednost ugovora (sa PDV):     6.050,00

Valuta: RSD

Napomena:Cena je u okviru finansijskog plana i predviđene vrednosti. Jedini ponuđač , prihvatljiva ponuda.

Broj i naziv partije:   2 - Prevoz učenika na relaciji Prilike - Gornje Radaljevo

Procenjena vrednost partije (bez PDV-a):1.000.000,00Valuta:RSD

Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:

ŠIMA TOURS DOO IVANJICA, 104517689, Prilike, bb, IVANJICA, 32250, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV):   5.300,00

Vrednost ugovora (sa PDV):     5.830,00

Valuta: RSD

Napomena:Cena u okviru finansijskog plana i procenjene vrednosti.

Broj i naziv partije:   3 - Prevoz učenika na relaciji Prilike -   Darijevića Reka (Maslarske vodenice) - Prilike

Procenjena vrednost partije (bez PDV-a):915.000,00Valuta:RSD

Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:

Filipović Prevoz Plus d.o.o., 108719334, PRILIKE, bb, PRILIKE, 32252, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV):   5.250,00

Vrednost ugovora (sa PDV):     5.775,00

Valuta: RSD

Napomena:Cena je u okviru finansijskog plana i procenjene vrednosti.

Broj i naziv partije:   4 - Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bukovica - Prilike

Procenjena vrednost partije (bez PDV-a):950.000,00Valuta:RSD

Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:

PREVOZNIK MB TOURS MILAN BUROJEVIĆ PR PRILIKE, 105504549, /, /, PRILIKE, 32250, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV):   5.800,00

Vrednost ugovora (sa PDV):     5.800,00

Valuta: RSD

Napomena:Odgovarajuća cena, Prihvatljiva ponuda.

Broj i naziv partije:   5 - Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bela Crkva - Prilike

Procenjena vrednost partije (bez PDV-a):1.650.000,00Valuta:RSD

Ugovor se dodeljuje privrednom subjektu:

PETAR POPOVIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA RADNJA IVANJICA, 106292001, PRILIKE, BB, PRILIKE, 32252, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV):   9.350,00

Vrednost ugovora (sa PDV):     10.285,00

Valuta: RSD

Napomena:Cena u okviru finansijskog plana i procenjene vrednosti.


OBRAZLOŽENJE
     
Podaci o postupku
Naziv postupka Prevoz učenika
Ref. broj 001
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju 58/2, 22.02.2021
Procenjena vrednost 5.700.000,00
Tehnika  
CPV 60130000-Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene
Kratak opis nabavke Prevoz učenika na različitim relacijama
Podeljen u partije DA
Broj oglasa 2021/S F02-0005180
Vrsta oglasa Javni poziv
Objavljeno 02.03.2021
Rok za podnošenje 11.03.2021 12:00:00
   
Članovi komisije za javnu nabavku
Ime i prezime
Jovan Dragićević
Nebojša Nikolić - Osnovna škola ,,Sreten Lazarević" Prilike
Raško Simeunović -OŠ,,Sreten lazarević" Prilike
 
Podaci o predmetu / partijama
Broj partije 3
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji         Prilike - Darijevića Reka (Maslarske vodenice) - Prilike
Procenjena vrednost 915.000,00
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene
Broj partije 4
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bukovica - Prilike
Procenjena vrednost 950.000,00
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene
Broj partije 1
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Klepansko brdo
Procenjena vrednost 915.000,00
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene
Broj partije 2
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Gornje Radaljevo
Procenjena vrednost 1.000.000,00
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene
Broj partije 5
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bela Crkva - Prilike
Procenjena vrednost 1.650.000,00
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu Cene
   
     

Podaci o otvaranju
Datum i vreme otvaranja: 11.03.2021 12:00:00
Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 11.03.2021 12:01:40
Broj partije 1
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Klepansko brdo
Broj pristiglih ponuda / prijava 1
 
Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA, Prilike, bb, 32250, IVANJICA, Srbija Samostalno 1-2021 NE 10.3.2021. 14:19:33
 
Broj partije 2
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Gornje Radaljevo
Broj pristiglih ponuda / prijava 1
 
Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA, Prilike, bb, 32250, IVANJICA, Srbija Samostalno 1-2021 NE 10.3.2021. 14:18:46
 
Broj partije 3
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji         Prilike - Darijevića Reka (Maslarske vodenice) - Prilike
Broj pristiglih ponuda / prijava 1
 
Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
Filipović Prevoz Plus d.o.o., PRILIKE, bb, 32252, PRILIKE, Srbija Samostalno 1/2021 NE 10.3.2021. 22:24:04
 
Broj partije 4
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bukovica - Prilike
Broj pristiglih ponuda / prijava 1
 
Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
PREVOZNIK MB TOURS MILAN BUROJEVIĆ PR PRILIKE, /, /, 32250, PRILIKE, Srbija Samostalno 1 NE 10.3.2021. 12:15:01
 
Broj partije 5
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bela Crkva - Prilike
Broj pristiglih ponuda / prijava 1
 
Ponuđač Oblik ponude Oznaka / broj ponude Podizvođači Datum i vreme podnošenja
PETAR POPOVIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA RADNJA IVANJICA, PRILIKE, BB, 32252, PRILIKE, Srbija Samostalno 1 NE 9.3.2021. 22:52:16
 
 
   

Analitički prikaz podnetih ponuda
Broj partije : 1
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Klepansko brdo
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA 5500.00 6050.00 RSD 45 DANA
VIRMANSKI
30
 
Broj partije : 2
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Gornje Radaljevo
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA 5300.00 5830.00 RSD 45 DANA
VIRMANSKI
30
 
Broj partije : 3
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Darijevića Reka (Maslarske vodenice) – Prilike
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
Filipović Prevoz Plus d.o.o. 5250.00 5775.00 RSD 45 30
 
Broj partije : 4
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bukovica – Prilike
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
PREVOZNIK MB TOURS MILAN BUROJEVIĆ PR PRILIKE 5800.00 5800.00 RSD 45 DANA 30
 
Broj partije : 5
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bela Crkva – Prilike
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
PETAR POPOVIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA RADNJA IVANJICA 9350.00 10285.00 RSD 45 dana od dana fakturisanja 30
 
   
     
Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki
Broj partije : 1
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Klepansko brdo
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA 5500.00 6050.00 RSD 45 DANA
VIRMANSKI
30
 
Broj partije : 2
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Gornje Radaljevo
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA 5300.00 5830.00 RSD 45 DANA
VIRMANSKI
30
 
Broj partije : 3
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Darijevića Reka (Maslarske vodenice) – Prilike
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
Filipović Prevoz Plus d.o.o. 5250.00 5775.00 RSD 45 30
 
Broj partije : 4
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bukovica – Prilike
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
PREVOZNIK MB TOURS MILAN BUROJEVIĆ PR PRILIKE 5800.00 5800.00 RSD 45 DANA 30
 
Broj partije : 5
Naziv partije: Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bela Crkva – Prilike
Podaci o ceni Ostali zahtevi
Ponuđač Cena Cena (sa PDV) Valuta Rok i način plaćanja Rok važenja ponude
PETAR POPOVIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA RADNJA IVANJICA 9350.00 10285.00 RSD 45 dana od dana fakturisanja 30
 
   
     
Stručna ocena
Broj partije 1
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Klepansko brdo
 
Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA DA NE 5.500,00 6.050,00 RSD
Broj partije 2
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Gornje Radaljevo
 
Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA DA NE 5.300,00 5.830,00 RSD
Broj partije 3
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji         Prilike - Darijevića Reka (Maslarske vodenice) - Prilike
 
Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
Filipović Prevoz Plus d.o.o. DA NE 5.250,00 5.775,00 RSD
Broj partije 4
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bukovica - Prilike
 
Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
PREVOZNIK MB TOURS MILAN BUROJEVIĆ PR PRILIKE DA NE 5.800,00 5.800,00 RSD
Broj partije 5
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bela Crkva - Prilike
 
Ponuđač Prihvatljivo Odbijeno ili se ne razmatra Iznos Iznos (sa PDV) Valuta
PETAR POPOVIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA RADNJA IVANJICA DA NE 9.350,00 10.285,00 RSD
 
     
Broj partije 1
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Klepansko brdo
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete Nije bilo utvrđenog sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena  
 
       
Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA 1 Cena ponude: 5.500,00 RSD DA
   
       
Obrazloženje izbora
Cena je u okviru finansijskog plana i predviđene vrednosti. Jedini ponuđač ,         prihvatljiva ponuda.
   
       
Broj partije 2
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Gornje Radaljevo
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete Nema sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena  
 
       
Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
ŠIMA TOURS DOO IVANJICA 1 Cena ponude: 5.300,00 RSD DA
   
       
Obrazloženje izbora
Cena u okviru finansijskog plana i procenjene vrednosti.
   
       
Broj partije 3
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji         Prilike - Darijevića Reka (Maslarske vodenice) - Prilike
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete Nije bilo sukoba interesa
Dodatni podaci / Napomena  
 
       
Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
Filipović Prevoz Plus d.o.o. 1 Cena ponude: 5.250,00 RSD DA
   
       
Obrazloženje izbora
Cena je u okviru finansijskog plana i procenjene vrednosti.
   
       
Broj partije 4
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bukovica - Prilike
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete Nema sukoba interesa
Dodatni podaci / Napomena  
 
       
Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
PREVOZNIK MB TOURS MILAN BUROJEVIĆ PR PRILIKE 1 Cena ponude: 5.800,00 RSD DA
   
       
Obrazloženje izbora
Odgovarajuća cena, Prihvatljiva ponuda.
   
       
Broj partije 5
Naziv partije Prevoz učenika na relaciji Prilike - Bela Crkva - Prilike
Ugovor će se dodeliti DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete Nema sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena  
 
       
Ponuđač Rang Obrazloženje ranga Izabire se
PETAR POPOVIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA RADNJA IVANJICA 1 Cena ponude: 9.350,00 RSD DA
   
       
Obrazloženje izbora
Cena u okviru finansijskog plana i procenjene vrednosti.
   
       
 
     


oDLUKA SE ODNOSI NA VIŠE PARTIJA jn

Uputstvo o pravom sredstvu:

Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)