Настава на даљину - оцењивање ученика

   Министарство просвете, науке и технолошког развоја предложило је Кризном штабу да се омогући долазак ученика и наставника у школу због оцењивања, у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера, што је подржано на седници Кризног штаба одржаној 24.03.2021. године.

У складу са наведеном препоруком Кризног штаба, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност да ученици у мањим групама, у договору са наставницима, могу доћи у школе ради проверавања знања, усменим или писаним путем, у складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама.