НАСИЉЕ У ШКОЛИ

ppooccee                 ЗАДАТАК ШКОЛЕ

  Школа, као место где деца организовано заједно проводе највише времена у току дана, треба да преузме примарну улогу у превенцији и заштити деце од насиља. Најбољи резултатати се могу постићи ако се у школи негује атмосфера уважавања, разумевања и толеранције. Само се у школи у којој влада пријатна атмосфера, у којој су сви актери заштићени у уважавани, у којој се проблеми решавају ненасилним методама, може учити ненасилништво.

 Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

  Насиље може да се деси свакоме, и деци и одраслима. Ако се неки облик насиља често понавља истој особи, онда кажемо да је то злостављање. Када је реч о насиљу над децом, оно може да буде насиље од стране одраслих, као и од стране саме деце. Када деца над другом децом врше насиље, то је вршњачко насиље.

ВРСТЕ НАСИЉА

            Физичко насиље је понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика

         Вербално насиљеjeкaда неко користи речида би повредио нечија осећања. To може бити: вређање (када неко некоме каже да је глуп, ружан, назива га ружним именима), исмевање (када се неко некоме руга због висине, тежине, порекла, оцена...), омаловажавање (када неко некоме каже да не вреди, да га нико не воли...), када се неко окривљује за нешто што није урадио/ла, или му се прети.

            Емоционално / психолошко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета / ученика.

             Социјално насиље је понашање којим се искључује дете и ученик из групе вршњака одвајањем од других, неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба.

         Сексуално насиље је понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорасло.

     Електронско насиље и злостављање (насиље путем нових технологија)је злоупотреба информационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (wеб сите), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл.

 

 

ШТА ЈЕ СВЕ НАСИЉЕ?

 

Физичко насиље по нивоима

            Први ниво: ударање чврга, гурање, штипање, гребање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари

            Други ниво: шамарање, ударање, гажење, цепање одела, “шутке”, затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и косу

            Трећи ниво: туча, дављење, бацање, наношење опекотина и других повреда, напад оружјем

 

Психичко насиље по нивима

            Први ниво: омаловажавање, оговарање, вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање, “прозивање”

            Други ниво: уцењивање, претња, неправедно кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање

        Трећи ниво: застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење наркотика, укључивање у деструктивне групе и организације.

 

 

Социјално насиље по нивоима

            Први ниво: добацивање, подсмевање, искључивање из групе или заједничке активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина

            Други ниво: сплеткарење, ускраћивање пажње од стране групе /игнорисање /, неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање

            Трећи ниво: претње, изолација, малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених група /кланова/ које има за последицу повређивање других.

 

 

Сексуално насиље по нивоима

            Први ниво: неумесно, са сексуалном поруком: добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално недвосмислена гестикулација

            Други ниво: сексуално додиривање, показивање порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење

            Трећи ниво: завођење од стране одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење.

 

 

Електронско насиље по нивоима

            Први ниво: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом

            Други ниво: оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и четовања, снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика

            Трећи ниво: снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечја порнографија

 

 

            ШТА НИЈЕ НАСИЉЕ?

 

                            пријатељска размирица или неспоразум

                                     ненамерно наношење бола

                            једнократни инцидент који се неће поновити

 

 

 

ШТА ПРЕДУЗЕТИ У СЛУЧАЈУ НАСИЉА

      

             Деца која трпе насиље често покушавају да то сакрију од других, јер се боје да ће их сматрати слабићима и кукавицама. Из страха да ће се ситуација само погоршати, сакривају да трпе насиље. Али и поред страха, веома је важно да насиље не остане скривено.

       Уколико ти чујеш да је неко дете у невољи, потражи помоћ. Ако си изложен/а насиљу, немој то чувати као тајну, чак и ако те је неко натерао да обећаш да нећеш ником рећи шта ти се дешава. Ове тајне се не смеју чувати. Сигурно имаш бар једну особу у коју имаш поверења, нпр. родитеље, старатеље, пријатеља, наставника, школског педагога... Обрати им се! Заједно нађите начин да се то више не дешава. Никада немој помислити да си ти крив/а за насиље које ти се дешава, да си га некако „заслужио/ла“ и да ће неко мислити ружно о теби ако се сазна шта ти се догодило. Ако о томе проговориш, тиме ћеш показати своју снагу.

             Уколико знаш да је неко дете изложено насиљу, разговарај с њим, покушај да га убедиш да потражи помоћ и помози му у томе. Најбоље би било да до насиља уопште не дође. Као заштиту од насиља можете у својим одељењима направити правила која ће сви поштовати, можете разговарати о насиљу на часовима одељенске заједнице , на ученичком парламенту, можете се учити ненасилној комуникацији, градити пријатељску атмосферу у школи и бити пријатељи једни другима! Ћутљива већина – можда ниси трпео/ла насиље, али си у прилици да често гледаш своје вршњаке који су изложени насиљу. До сада ниси реаговао/ла јер ниси знао/ла шта да учиниш да га спречиш. Управо нереаговање већине подстиче насилника, подстиче насиље. Уколико приметиш насиље, реагуј – пријави разредном старешини, педагогу или било ком наставнику!