Међународни дан људских права

 e55f1bfed4855ceb2dd17e3d13335762 XL

   Данас је Међународни дан људских права који се сваке године током последњих седам деценија обележава 10. децембра. Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је овај дан за Дан људских права 1950. године, како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут у историји човечанстава прописује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света. „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ одређује први члан Декларације. Људска права су основна права која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус.

  У Републици Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, међународним уговорима и законима. Србија улаже напоре да, према члану 28 Конвенције о правима детета, обезбеди да свако дете има право на образовање и похађање школе, да обезбеди бесплатно и обавезно основно образовање, да средње образовање учини доступним свој деци и младима. Држава има обавезу да обезбеди примерен третман младих ушколи, без кршења њихових људских права. Такође, дужност државе је да на међународном плану доприноси елиминацији незнања и неписмености међу децом. Зато вас данас подсећамо на Међународни дан људских права и Конвенцију о правима детета која произилази из тих права.

Први часови ученика млађих разреда у нашој школи били су посвећени предавањима и гледању видео материјала на тему људских, а посебно дечјих права.

 

Можете погледати материјале на линковима како би се упознали са правима која деца и млади имају:

Први циклус основног образовања: 

https://www.youtube.com/watch?v=kcMyb2BNBzw&amp%3Blist=PL7p54xUpxiEqox32F_HS6A3e57r5wI_uA&amp%3Bindex=4

 

Други циклус основног образовања и средње образовање:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Primeri-primene-demokratskih-kompetencija-Kako-do-demokratske-kulture-u-%C5%A1kolama.pdf

 

IMG 21e6680835d941267daaf5c7e39dc36d V 1

IMG 6f3198eff91d335d54e1912348461c76 V

20201210 084848

IMG 539a0583cf9180f0b69b95a461b52ba8 V

IMG b53bf8c9de80b0528ef695eb609249bd V

IMG 497b95ceba45078ed9a09ec7cd50e6c8 V