ПРОЈЕКАТ ,,ДРУГАРСТВО“

20201009 093110 

   У оквиру пројектне наставе у другом разреду учитељице Лела Ћурчић и Оливера Ћојбашић су са својим ученицима , током септембра месеца, реализовале низ часова посвећен теми "Другарство ".

  Ученици су унапредили знања о другарству, о осећањима, развијали су навике за живот у колективу, развијали дисциплинованост, стрпљење, толеранцију и оспособљавали се за примену стечених знања. Пројекат је реализован кроз разне активности, а све у циљу превенције насиља међу ученицима у школи, увиђања разлога због којих долази до неспоразума, проналажења различитих начина где се могу дружити и бити пријатељи.

 

20201007 103833   20201008 082902

На часовима смо причали о другарству, о томе шта је за њих другарство, наводили су особине које поседује добар друг, образлагали важност другарства. Затим су ученици цртали свог друга и писали његове особине, а све то уз слушање песме ,,Другарство“.

У паровима су записивали поруке о другарству, записивали песму коју су пронашли на интернету, качили поруке на пано.

20201009 081340   20201009 081658 

У корелацији са ликовном културом правили су свог друга и себе, а у оквиру Дечје недеље правили су дрво пријатељства са порукама - лепим речима везаним за пријатељство.

20201008 082709

Сложили смо се да је овај пројекат изузетно успешно реализован и да су ученици научили много о другарству, остварили бројне предвиђене исходе, активно и са задовољством учествовали у бројним активностима сарађујући међусобно, како у паровима, тако и у групном раду, научили су да пажљиво слушају и уважавају туђе мишљење, те да стечена знања активно примењују у свакодневном животу.

20201009 093002

                           Процена активности од стране ученика

                               - Сви су били активни !                              

                                 -   Сви смо уложили много труда!

                             -  Сви смо сарађивали у групи!

20201009 093054

20201008 080928

20201007 104241