„ЧИТАЈ, НЕ ПИТАЈ!“ ЧИТАЛАЧКА РАДИОНИЦА ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА КЊИГЕ

20200228 133101У нашој школи, поводом Националног дана књиге, 28. фебруара,одржана је читалачка радионица Клуба читалаца под слоганом „Читај, не питај!“ Радионици је присуствовало четрдесет и шест ученика,чланова Kлуба читалаца од петог до осмог разреда, и ученици четвртог разреда.

Циљ радионице била је промоција читалачке културе у школи, подизање свести о важности књиге и читања, те подстицање стварања активних читалачких навика код ученика. Такође, један од циљева радионице било је и укључивање учeника четвртог разреда у рад Клуба читалаца.

 

 

Радионица је посвећна Игору Коларову, па су ученици, подељени у мешовите групе, анализирали различите збирке прича овог писца, уз помоћ истраживачких задатака. У првом делу радионице одвијао се активан истраживачки рад на тексту, читање, припремање приказа дела, израда презентација о животу и делу Коларова и израда илустрација на основу прича. Други део радионице био је предвиђен за приказ прича и свих припремљених материјала, тј. резултата рада вредних радионичара – читалаца.

Ученици су показали велико интересовање за стваралаштво овог писца и били су веома успешни у раду, указујући на лепоту и значај књиге и читања уопште. Такође, показали су спремност на активно вршњачко учење и тимски рад. Током радионице ученици су, поред читалачких компетенција, развијали и бројне међупредметне компетенције (комптенција за учење, комуникација, сарадња, естетичка компетенција, дигитална компетенција, решавање проблема).

Радионицу је са ученицима припремила Верица Костић, наставник српског језика и књижевности и руководилац Клуба читалаца. Активност је била угледног карактера, па су присуствовали и директор школе, наставници, школски педагог и логопед.

 

IMG 6f714165328fa7fb4b71f4a8c8e352d1 V 1 1

20200228 133101

20200228 133021

1111