Дечја недеља -четвртак - млађи разреди

  Четвртог дана Дечје недеље за ученике до четвртог разреда организована је ликовна радионица на тему дечијих права. Ученици су били распоређени у групе које су чинили представници свих разреда. На тај начин могли су да једни другима допуњују знања о дечијим правима и подстичу различите нивое креативности. Након цртања, вођа сваке групе презентовао је одређено право које су сви  чланови групе илустровали.

р1

р2

р3

р4

р5

р6

р7

р8

р9

р10

р11