Светски дан вода - развој међупредметних компетенција

19У складу са планом рада Тима за развој предузетништва и међупредметних компетенција у нашој школи одржан је тематски час „Чиста вода, то је нова мода“, а поводом обележавања Међународног дана вода који се сваке године у свету обележава 22. марта. Овај значајан дан обележен је кроз корелацију садржаја из различитих области и примену различитих метода и техника рада. Тематски приступ настави подразумева могућност повезивања садржаја разних предмета у једну целину, одабиром једне теме и реализације исте. Том приликом се кроз разне активности решаваа проблем и стичу нова знања и вештине о одабраној теми.

Кроз повезивање садржаја из различитих наставних предмета ученици су на једном вишем нивоу стицали знање и тако се подсетили значаја који вода има за све нас. Наставници наше школе, учитељи и стручни сарадници су се укључили у активност и тако дали допринос да се овај час успешно реализује. Циљ часа био је да се корелацијом и путем истаживања, сарадњом са наставницима и ученицима различитих старосних група сви заједно подсетимо значаја воде, начина њеног чувања и улоге у животу свих живих бића. Путем различитих активности, кроз песму, глуму, цртањеизраду паноа, проналажење нових информација желили смо да код ученика развијемо одређене компетенције као што су: компетенција за учење, естетичка компетенција, одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, сарадња и дигитална компетенција. Ученици су са задовољством приступили свим активностима и стекли знања и вештине које су им неопходне за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и које чине основу за целоживотно учење.

IMG 20190405 084518 IMG 20190405 084555 IMG 20190405 084629

IMG 20190405 084527 IMG 20190405 084537

IMG 20190405 084603 IMG 20190405 084614

IMG 20190405 084623 IMG 20190405 084646

IMG 20190405 084706 IMG 20190405 084714

IMG 20190405 120735

IMG 20190405 121202 IMG 20190405 121743

IMG 20190405 121952 IMG 20190405 122048

IMG 20190405 122344 IMG 20190405 123245

IMG 20190405 123841 IMG 20190405 123942  

IMG 20190405 125041 IMG 20190405 125119

IMG 20190405 125405 IMG 20190405 125550

IMG 20190405 125930 
IMG 20190405 124525