ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

   Школско такмичење  одржано је 28.02.2019. у време седмог часа. На такмичењу је учествовало 5 ученика седмог разреда.

Oдељење 71:                                                           Oдељење 72:

Зоран Ђоковић                                                         Софија Тутуновић

Гордана Јевђовић                                                     Јана Петаковић

                                                                                   Олга Јовановић

Дежурни наставници: Мирјана Оцокољић и Небојша Николић

Чланови комисије: Ивана Ивановић и Мирјана Оцокољић

                                

Резултати:

Разред Име и презиме ученика Бодови Место

Име и презиме

наставника

 

 VII

Зоран Ђоковић 79 I Ивана Ивановић
Софија Тутуновић 73 II Ивана Ивановић
Јана Петаковић 63 III Ивана Ивановић
Гордана Јевђовић 40 Ивана Ивановић
Олга Јовановић 43 Ивана Ивановић

Ученици су постигли задовољавајуће резултате. Постигнути успех у складу је са њиховим ангажовањем на часовима додатне наставе. Посебне похвале за ученика Зорана Ђоковића који није посећивао часове додатне наставе, а на теститању је остварио највише бодова.

                      Предметни наставник:                                                                                            

                     Ивана Ивановић