NAŠI MLADI PREDUZETNICI

P1     U holu naše škole organizovana je izložba povodom predstojećih praznika. Izloženi su različiti novogodišnji ukrasi, dekorativni i edukativni elementi koje su radili učenici zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima. Izložba je samo jedna od aktivnosti škole koje su usmerene na razvoj međupredmetnih kompetencija, pre svega preduzetništva i preduzetničkog duha. Želimo da pokažemo učenicima da se postojećom idejom i jasnom vizijom može stići do stvaranja novog tržišta i obezbeđivanja prihoda za život. Pored preduzetničke kompetencije, na ovaj način razvijamo i estetičku kompetenciju, saradnju i komunikaciju. Cilj orijentacije ka međupredmetnim kompetencijama je dinamičnije i angažovanije kombinovanje znanja, veština i stavova relevantnih za različite realne kontekste koji zahtevaju njihovu funkcionalnu primenu. Međupredmetne kompetencije neophodne su svim učenicima za lično ostvarenje i razvoj, kao i uključivanje u društvene tokove i zapošljavanje i čine osnovu za celoživotno učenje. Zato će škola, pre svega Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, nastaviti da radi na promociji obrazovanja za razvoj različitih veština i sposobnosti koje su neophodne za život u savremenom svetu.

      U petak, 28.12.2018. godine realizovana je prodaja radova naših učenika. Svi zainteresovani roditelji, nastavnici i učenici mogli su da kupe najkreativnije radove, a prikupljeni novac namenjen je za humanitarne svrhe.

P3

P2

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P19