Екскурзија ученика I и II разреда

  eks1aДана 28. 04. 2017. године, реализована је екскурзија ученика 1. и 2. разреда, на релацији Прилике – Ужице – Мокра Гора.

 На екскурзију је ишло 56 ученика и 5 учитеља. Ученици су посетили стару хидроцентралу на Ђетињи, у Ужицу, Дрвенград, Мећавник, железничку станицу Мокра Гора где су ишли у  обилазак Шарганске осмице возом Ћира.

 

 Екскурзија је изведена према упутству за остваривање екскурзије које је прописало Министарство просвете. Остварени су следећи циљеви:

  • Обилазак етно села
  • Проширивање и богаћење знања и искустава
  • Неговање солидарности и другарства
  • Упознавање са начином живота људи у разним местима
  • Подстицање самосталности и одговорности ученика за сопствено понашање

Циљеви и задаци екскурзије су у потпуности реализовани. 

 

m1 m3

lela l4

l3 l1

eks1a biks5

biks4 biks3

biks2 biks1

b1 4b